“Tokyo Kousaten”
Interviews of Tokyo professionals

While diligently upholding the past’s ideas and traditions, from art to music to food and infinitely more, Tokyo is a city that never stops pushing forward to embrace the latest technological advances. “Tokyo Kousaten”, a new television program from TV TOKYO Corporation that showcases those parts of Japan’s capital where past and present intersect in uniquely dazzling and balanced ways as the program title "kousaten" which means "crossroads", suggests . Check the TokyoTokyo website each month for English-language versions of “Tokyo Kousaten” videos.

 • #56Virtual reality

  Aimi Sekiguchi

 • #55Kaleidoscope

  Koji Yamami

 • #54Piano

  Shinya Kiyozuka

 • #53Pipe organ

  Naomi Matsui

 • #52Jewelry

  Akihiko Usuzawa

 • #51Tsumami kanzashi

  Tsuyoshi Ishida

 • #50Photography

  Nagi Yoshida

 • #49Japanese painting

  Shunei Nishida

 • #48Leather shoes

  Yukiko Okawa

 • #47Hanao

  Ichiro Shibata

 • #46Kirie

  Ayano Sagawa

 • #45Washi

  Kaho Shinoda

 • #44Street performance

  Yusaku Mochizuki

 • #43Tezuma

  Taiju Fujiyama

 • #42LINE stickers

  Keiko Sootome

 • #41Japanese calligraphy

  Koji Kakinuma

 • #40Synthesizer music

  Hisashi Saito

 • #39Wadaiko

  Masaki Ootawa

 • #38Modern architecture

  Kengo Kuma

 • #37Miyadaiku

  Sukeyoshi Yoshikawa

 • #36Designer furniture

  Takumi Kitada

 • #35Edo sashimono

  Susumu Sato

 • #34Opera

  Kazushi Ono

 • #33Nihon Buyo

  Juraku Hanayagi

 • #32Free style dancing

  Takahiro Ueno

 • #31Social dancing

  Toshio Fujimoto

 • #30Theater

  Makoto Sato

 • #29Rakugo

  Taihei Hayashiya

 • #28Geometric designs

  Hiroko Takahashi

 • #27Tokyo Some-Komon

  Junichi Saotome

 • #26Coffee

  Hidenori Izaki

 • #25Sado

  Sosetsu Kawakami

 • #24Shared offices

  Haruaki Tanaka

 • #23Public bathhouses

  Kimiko Tsuchimoto

 • #22Art aquariums

  Hidetomo Kimura

 • #21Goldfish

  Tomoko Yoshida

 • #20Smartphone apps

  Masako Wakamiya

 • #19Picture-story show

  Tora Mihashi

 • #18Olympic torch

  Tokujin Yoshioka

 • #17Edo Tegaki Chochin

  Shuichi Murata

 • #16Design cups

  KIGI

 • #15Edo Kiriko

  Junichi Nabetani

 • #14Western confectionery

  Antoine Santos

 • #13Japanese traditional sweets

  Terunobu Aono

 • #12Orizuru

  Naoki Onogawa

 • #11Bonsai

  Kunio Kobayashi

 • #10Fashion

  Kunihiko Morinaga

 • #9Kimono

  Hisayo Shito

 • #8Space Production

  Ryotaro Muramatsu

 • #7Kado

  Mika Otani

 • #6"Kawaii" culture

  Sebastian Masuda

 • #5Dozeu

  Takashi Watanabe

 • #4Special effects makeup

  Amazing JIRO

 • #3Noh mask

  Shigeharu Nagasawa

 • #2Robot

  Tatsuya Matsui

 • #1Kabuki

You may also like